Napojení Slánska do systému Pražské integrované dopravy se uskuteční začátkem roku 2019

(Aktualizováno před )

Zástupci dvou hlavních organizátorů celé integrace – Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK) a Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID) se sešli s představiteli města.
Cílem setkání byla především výměna informací, na jejichž základě může dojít k samotné integraci Slánska do jednoho dopravního systému s dosahem na Prahu. Město Slaný vyjádřilo souhlas s integrací MHD Slaný do komplexního systému dopravy. Pro město integrace znamená především úpravu smluvních vztahů s ČSAD MHD Kladno, které je provozovatelem MHD Slaný. Tento smluvní vztah, s platností do konce roku 2020, musí být upraven a dán do souladu s nově vznikající smlouvou se zástupcem Pražské integrované dopravy – společností ROPID a dopravcem.

Důvodem časového posunu spuštění integrace je především vyřešení několika překážek. Problematika se týká například možnosti vzniku jednotného jízdného na území Slánska nebo vyřešení předplatného jízdného. Dalším neméně důležitým bodem jsou také požadavky místních dopravců, kteří investovali do svých vozů a v mnohých případech čerpali prostředky EU z Integrovaného operačního systému (IROP), který má také své podmínky.

Samotné spuštění integrace Slánska se tedy odvíjí především od jednání s městem a s obcemi. V neposlední řadě také na provozních a technických možnostech dopravců zejména schopnosti zajištění odpovídajících počtů vozů, řidičů anebo třeba splnění technických požadavků na výbavu vozidel.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz