Na sídlišti Jih začíná další etapa regenerace

(Aktualizováno před )

Třetí etapou pokračuje regenerace sídliště Jih v Písku. Město předalo 12. července 2018 staveniště zhotoviteli, kterým je společnosti Eurovia CS, a. s. Ta nabídla ve výběrovém řízení nejvýhodnější cenu 11,9 milionu korun včetně DPH. Hotovo by mělo být letos v listopadu.

Lokalita regenerovaného území se nachází mezi ulicemi Truhlářská a Smrkovická. „V této etapě je plánována oprava chodníků, veřejného osvětlení a komunikace v ulici Truhlářská, včetně překládky některých inženýrských sítí. Dále obnova zeleně a odvodnění ploch. Vybudováno zde bude také malé obratiště pro osobní vozidla na konci ulice, díky němuž bude zajištěn bezpečnější provoz,“ upřesňuje místostarosta Josef Knot. „Samozřejmostí jsou bezbariérové přístupy na chodníky a upraveny budou i nájezdy do přilehlých garáží.“

Regenerace je naplánována v souladu s harmonogramem prací souvisejících s výměnou parovodních rozvodů za teplovodní, které v místě provádí písecká teplárna.

Třetí etapa navazuje na předchozí dvě části uskutečněné v letech 2013 a 2014. V jejich rámci byla zvelebena jihovýchodní a centrální část sídliště. „Místní hodnotili příznivě například odstranění výškových rozdílů na komunikacích pro pěší a cyklisty. Spokojeni byli také s doplněním lamp veřejného osvětlení v místech, kde světla dosud nebyla nebo byla již nefunkční. Stav vnitrobloků panelového sídliště esteticky pozvedly terénní úpravy a doplnění zeleně i mobiliáře,“ říká Jan Venclík z odboru investic a rozvoje. Město investovalo do regenerace sídliště v obou etapách zhruba 15 milionů korun s DPH, část nákladů pokryla dotace z Ministerstva pro místní rozvoj.

Také pro třetí etapu regenerace požádá město o příspěvek ze Státního fondu rozvoje bydlení. Každé z realizací předcházela anketa mezi obyvateli sídliště. Na základě jejich podnětů byl například navýšen počet laviček a odpadkových košů.

„Věřím, že provedené úpravy udělají ze sídliště Jih příjemnější místo k životu. V příštích týdnech a měsících se však budou jeho obyvatelé muset obrnit trpělivostí a snést omezení spojená se stavebním ruchem a částečnými uzávěrami komunikací. Děkujeme jim za to,“ dodává Josef Knot.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz