Na hřbitově v Moravském Berouně mají již třetí kolumbárium

(Aktualizováno před )

Na městském hřbitově bylo vystavěno třetí kolumbárium, které se skládá z 21 urnových schránek, každá o kapacitě 5 uren. Žádosti o pronájem schránky přijímá finanční odbor Městského úřadu Moravský Beroun a budou postupně vyřizovány.
Na městském hřbitově bylo vystavěno třetí kolumbárium, které se skládá z 21 urnových schránek, každá o kapacitě 5 uren.

Schránky jsou vyrobeny z vymývaného terasovápence frakce 4-7 mm, 7 sestav po 3 ks schránek nad sebou. Čelní deska je žulová.

Zájemce si koupí čelní epitafní desku a sjedná nájem schránky smlouvou.
V případě, že nájemní smlouvu zruší, má právo si čelní desku vzít jako svůj majetek a odevzdá schránku prázdnou.

Výhodou takového způsobu uložení uren proti klasickým urnovým hrobům je to, že odpadá nájemci nutnost dovybavení hrobového místa pomníkem, což je úspora řádově v desítkách tisíc korun. Výhodou je také prakticky nulový náklad na údržbu.

Pravidla užívání kolumbária jsou zveřejněny na webové stránce města Moravský Beroun v sekci – potřebuji si vyřídit – OZV a nařízení města – nařízení města – Řád veřejného pohřebiště.

CENA SCHRÁNKY

Cena čelní epitafní desky činí 2.577 Kč. Z vypracované kalkulace vychází nájem schránky pro 5 uren včetně služeb na období 1 roku 304 Kč. Nájmy budou sjednávány na období 12 let. Celková počáteční finanční investice pro nájemce schránky v kolumbáriu bude činit 3.648 Kč za pronájem na 12 let + úhradu za čelní epitafní desku 2.577 Kč, tj. celkem 6.225 Kč. Při prodloužení nájmu po uplynutí dvanácti let již bude nájemce hradit pouze nájemné na další období.

PRONÁJEM SCHRÁNEK

Žádosti o pronájem schránky přijímá finanční odbor Městského úřadu Moravský Beroun a budou postupně vyřizovány.

Diskuze

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz