Most v Komenského ulici jde k zemi, musí uvolnit místo mostu novému

(Aktualizováno před )

V centru Olomouce stojí od roku 1941. Přežil boje s nacisty v roce 1945 i průjezd sovětských tanků v roce 1968. Před 21 lety částečně „zašpuntoval“ koryto rozvodněné Moravy, a zhoršil tak důsledky ničivých povodní v historickém jádru města. Nyní jde most v Komenského ulici k zemi, aby v rámci výstavby protipovodňové ochrany Olomouce uvolnil místo pro most nový.

Sdružení Morava pod vedením stavební společnosti SILNICE GROUP začalo ve čtvrtek rozebírat most v Komenského ulici speciálním demoličním rýpadlem. Nejde o klasickou demolici, ale o šetrnou a poněkud netradiční demontáž. Stavbaři most postupně podélně „rozkrájí“ a rozdrcenou suť následně odvezou. Nevšední podívaná vzbuzuje hodně pozornosti kolemjdoucích a místních obyvatel.

„Museli jsme zabránit zlomení mostu, aby nám nespadl do koryta a neucpal koryto. Mostovku proto demontujeme demoličním pásovým rýpadlem s hydraulickými kleštěmi tak, že postupně zužujeme její příčný profil,“ říká Jakub Vlk, vedoucí střediska HSV divize Speciální stavby ze společnosti SILNICE GROUP.

Demolici mostu předcházely nezbytné přípravné práce. Povodí Moravy snížilo hladinu řeky na 4 m3/s a stavbaři vybudovali dočasné hráze, aby mohli osadit pracovní plošinu demoličního stroje. Zároveň zřídili mezi mostem a nedávno otevřenou provizorní lávkou pro pěší speciální sjezd do koryta pro výjezd techniky a vývoz materiálu zpod mostu. Kvůli předpokládané zvýšené prašnosti je na místě k dispozici cisterna pro zkrápění sutin.

Výstavba protipovodňových opatření v centru Olomouce se v létě posunula do hlavní fáze. Odstraňování horní části mostu potrvá přibližně do poloviny srpna. Následovat bude odkop stávajících přechodových oblastí, a to nejprve z ulice Pasteurova a poté z ulice Komenského. Postupně budou zřízeny dočasné sjezdy pro přístup techniky k demontáži stávající spodní stavby mostu a později pro založení mostu nového.

Technicky náročná etapa II. B ochrany Olomouce před povodněmi zahrnuje rozsáhlé úpravy koryta řeky Moravy v délce 1,9 km od ústí Střední Moravy k mostu v Komenského ulici. Stavba za 730 milionů korun navazuje na již dokončené etapy I. a II. A. Jejím cílem je zvýšit kapacitu řeky v centrální části města na úroveň 650 m3/s, která odpovídá 380leté povodni. Protipovodňový systém ochrání před velkou vodou 20 tisíc obyvatel Olomouce a majetek v hodnotě 3 miliard korun.

Etapa II. B spočívá především ve výstavbě hrází a protipovodňových zdí a rozšíření koryta a nábřeží a snížení tzv. berem, částí koryta zaplavovaných při vyšších průtocích. Pravý břeh řeky Moravy bude v tomto úseku širší o 11 až 12 m a levý břeh o 3 až 4 m. Součástí projektu je také demontáž stávajících mostů a výstavba mostů nových v ulicích Masarykově a Komenského.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz