Místostarosta Náchoda navštívil ukrajinské město Ťačiv

(Aktualizováno před )

V návaznosti na uzavřené memorandum o spolupráci mezi Královéhradeckým krajem a ukrajinskou Zakarpatskou oblastí a v souladu s usnesením náchodské městské rady navštívil ukrajinské město Ťačiv místostarosta Náchoda Miroslav Brát.

V nedávné době rovněž navštívila delegace z Ťačivu – vedená tamním starostou Ivanem Kovačem – město Náchod. Zakarpatská oblast, do roku 1945 součást Československa, má velký zájem o rozvíjení zahraničních partnerských kontaktů včetně možností získání externích finančních prostředků na vlastní rozvojové cíle. Ačkoli není Ukrajina součástí EU, existuje zde možnost čerpání finančních prostředků při společných projektech z programů Interreg Danube, Visegrádského fondu i programu Interreg Central Europa. O těchto a dalších aspektech možné spolupráce jednal místostarosta Brát, vybavený mandátem od náchodské městské rady, v Ťačivu se svými ukrajinskými protějšky. Navštívil rovněž jednu ze základních škol v Ťačivu a prohlédl si sportovní i občanskou infrastrukturu města. „Zakarpatská Ukrajina – jako oblast Ukrajinské republiky – samozřejmě čelí jiným potížím, než Česká republika. Na úrovni kraje či města se zde však ukazují možnosti zajímavé kulturní a další spolupráce. Stopy, které zde zanechalo Československo, jsou stále patrné a naše země má na Zakarpatské Ukrajině obrovský kredit. Pro vzájemnou komunikaci zde není ani velká jazyková bariéra. I v návaznosti na memorandum o spolupráci, které uzavřel s touto oblastí Královéhradecký kraj, předložím kolegům z městské rady návrh o uzavření možného oficiálního partnerství mezi Náchodem a Ťačivem. Jen se bojím, aby tento region oplývající bohatými lesy s velkým množstvím pravých hřibů, nevzali pak naši houbaři – s nadsázkou – útokem,” uzavírá s úsměvem místostarosta Brát.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz