Město Ústí nad Labem připravuje vyhlášku o zákazu prostituce

(Aktualizováno před )

Nabízení, poskytování, ale i využívání sexuálních služeb by na veřejnosti ve městě mělo být zakázáno. Návrh nové vyhlášky odsouhlasila rada města.

Návrh obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při nabízení, poskytování a využívání sexuálních služeb na veřejných prostranstvích bude předložen ke schválení zastupitelstvu města. Podle této vyhlášky by mělo být nabízení, poskytování a využívání sexuálních služeb na veřejném prostranství v Ústí nad Labem zakázáno a porušení vyhlášky bude posuzováno podle zvláštních předpisů.

V současné době se v Ústí nad Labem vyskytuje prostituce zejména v městské části Předlice (průmyslová zóna, ul. Hrbovická, ul. Za Válcovnou, ul. Jateční, z části v ul. Tovární) a v městské části Krásné Březno a Mojžíř (ul. Vodařská, z části v ul. Pekařská a ul. Přístavní).

Městská policie provádí pravidelné kontroly v určených lokalitách se zaměřením na nabízení sexuálních služeb, zároveň úzce spolupracuje se sociálními orgány a Policií ČR. Dosud tuto problematiku řešilo ustanovení článku 3 odst. 1 písm. c) Obecně závazné vyhlášky statutárního města Ústí nad Labem č. 1/2004, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

Nová obecně závazná vyhláška umožní strážníkům brát k zodpovědnosti i osoby, které sexuálních služeb využívají.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz