Město Mladá Boleslav se intenzivně věnuje zalévání zeleně

V teplých dnech letošního jara i nastupujícího léta se město Mladá Boleslav prostřednictvím společnosti Compag se zvýšenou intenzitou věnuje zalévání zeleně. Obden se zalévají květinové záhony a květiny v truhlíkách a dalších mobilních nádobách, stromy vysazené letos minimálně jednou týdně. Stromy vysazené v posledních dvou letech jsou zalévány zpravidla jednou za týden či za 14 dní. Pracovníci Compagu ovšem denně situaci vyhodnocují a i intenzitu a četnost zálivky přizpůsobují aktuální potřebě.

Odborníci na zeleň naopak nedoporučují zalévat stromy, které jsou starší než tři roky. Ty by měly umět čerpat vodu ze země prostřednictvím kořenových systémů. Naopak v případě, že jsou častěji zalévány uměle, schopnost čerpat vodu z podzemí se u nich zhoršuje.

Stromy v městském prostředí čelí mnoha negativním vlivům, které mají nepříznivý vliv na jejich zdravotní kondici. Pokud stromy prosychají, nemusí to být pouze z důvodu, že nejsou dostatečně zalévány, jak se někteří lidé mylně domnívají. Zeleň ve městě čelí dlouhodobě .vyšším teplotám a přehřívání než v krajině, exhalacím, vadí jí zimní solení komunikací, psí moč a exkrementy i vyšší prašnost. Často mají stromy také omezený kořenový prostor a tudíž i omezenou možnost zasakování dešťové vody. Současné sucho a nedostatek srážek samozřejmě tyto negativní vlivy umocňují.
V posledních letech se péče o stromy ale v Mladé Boleslavi průběžně zlepšuje a vybírají se i odolnější druhy stromů schopné více čelit městskému prostředí. Značnou podporu si získávají opatření na zlepšení stanovištních podmínek. Nejen že je častější zálivka a lepší povýsadbová péče, ale již při výsadbě se do výsadbových jam přidávají dlouhodobě působící hnojiva a speciální sypké materiály – hydroabsorbenty, které při dešti rychle zadrží vodu a potom jí rostlinám dlouho uvolňují. Snahou města a společnosti Compag je tak i přes všechny zmíněné těžkosti a negativní vlivy péči o zeleň udržet na odpovídající a intenzivní úrovni.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz