Město Louny získalo dotace ve výši 4,9 milionu korun na rekonstrukce chodníků

(Aktualizováno před )

Výborem Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) byla schválena žádost Města Louny o dotaci z programu „Zvyšování bezpečnosti“ na rekonstrukci chodníků v ulici Slovenského národního povstání v maximální výši 4,9 mil. Kč s DPH (85% uznatelných nákladů).

Příprava stavby probíhala již od roku 2016, kdy bylo zadáno vypracování projektové dokumentace. V červnu roku 2017 nabylo právní moci stavební povolení a v lednu 2018 byla podána žádost o dotace. V průběhu projednávání žádosti proběhlo výběrové řízení na zhotovitele akce, z kterého vyšel jako vítěz Michal Bajušev s vítěznou cenou cca 9,7 mil. Kč s DPH.

Stavba je rozsáhlá, vzhledem k nutnosti dokončení stavby do konce roku byla realizace pečlivě rozplánována. K zahájení muselo dojít okamžitě po odsouhlasení dotací a jako první etapa byl zvolen nejproblematičtější úsek se zastávkou ,,Luna. Tato etapa si vyžádala dočasné zrušení autobusové zastávky. Bude prováděna rekonstrukce chodníku, úpravy nástupišť autobusových zastávek a parkoviště. Zároveň se město rozhodlo v rámci této akce zrealizovat celkovou rekonstrukci veřejného osvětlení (výměna kabelů, stožárů a svítidel). Z důvodu bezpečnosti bude vjezd na parkoviště přesunut blíže k centru města a zastávky linkové autobusové dopravy a městské dopravy na sebe budou plynule navazovat. Zrušení autobusové zastávky je plánováno do konce prázdnin, ale v případě možností bude zastávka obnovena dříve. V dalších etapách bude navazovat rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení v úseku od ulice Maroldova po ulici Přemyslovců.

Dočasné omezení a vzniklé komplikace během stavby bude jistě občanům města kompenzovat bezpečnější chodník, vjezd na parkoviště a upravené autobusové zastávky za přispění SFDI.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz