Město Jihlava získalo certifikát kvality ISO

Statutární město Jihlava získalo certifikaci, která garantuje kvalitu managementu úřadu. Podle certifikátu probíhají všechny činnosti úřadu cíleně, koordinovaně a řízeně, podle požadavků veřejnosti a podle mezinárodního udržitelného rozvoje.

„Zavedený systém bude sloužit k dalšímu zkvalitnění služeb poskytovaných městem. Kvalita managementu spočívá nejen v plánování, tvoření a vyhodnocení práce, ale také v následných opatřeních, která řeší budoucí stav a jeho zlepšení,“ uvedl Jaroslav Zeman, manažer procesů a kvality jihlavského magistrátu.

Prvotní certifikace, kterou vydala renomovaná společnost SGS, město vyjde na necelých 150 tisíc korun a platí na tři roky. V uvedené ceně je také zahrnut odborný dozor, který bude v letech 2019 a 2020 systém kvality managementu kontrolovat.

K získání certifikátu kvality ISO mimo jiné přispěla i úspěšná implementace místní Agendy 21 (MA21), metody kvality uplatňující principy udržitelného rozvoje na místní úrovni, která je v Jihlavě již od roku 2007.

„MA21 je dlouhodobý proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování a řízení, zapojování veřejnosti a využívání všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji zvyšuje kvalitu života ve všech jeho oblastech a vede k zodpovědnosti občanů za jejich životy i životy ostatních,“ doplnila Soňa Krátká, koordinátorka Projektu Zdravé město a místní Agendy 21.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Tvorba webových stránek: Webklient