Město Jičín dokončilo více než dvanáctimilionovou investici do skládky Popovice-Libec

(Aktualizováno před )

Ač očím naprosté většiny obyvatel skrytá, přesto jedna z největších investic poslední doby. Řeč je o rozšíření skládky Popovice – Libec – IV. etapa. Nová kazeta pro skládkování odpadu je nyní vybudována a město Jičín v pátek 10. srpna začalo přebírat dílo k užívání. Celkové náklady byly 10 132 259,62 Kč bez DPH. Jičín k investiční akci přistoupil, aby nadále mohl poskytovat služby odpadového hospodářství. Dodavatelem stavby byla firma AWT Rekultivace a.s. z Havířova, která zvítězila ve výběrovém řízení.

„Díky čtvrté etapě má město zajištěnou kontinuitu skládkování. Objem, který nová kazeta pojme, představuje významné prodloužení životnosti skládky o další 3 až 4 roky. To znamená, že s nově rozšířenou kapacitou bude skládka využitelná po 8 až 10 let. Doba využívání závisí na mnoha faktorech, nejen na vlastní kapacitě skládky, avšak díky rozšíření by měla být dostačující do přelomového roku 2024, kdy legislativně pravděpodobně dojde k výraznému omezení skládek a obce budou muset s komunálním odpadem nakládat jinak,“ řekl místostarosta města Ing. Jan Jiřička. „Objem komunálního odpadu v Jičíně klesá, protože domácnosti stále více a pečlivěji třídí. Chtěl bych všem občanům, kteří třídí, poděkovat. Jejich snaha má smysl,“ uvedl dále.

„Vybudování čtvrté kazety dává možnost uložit do tělesa skládky dalších cca 63 tisíc metrů krychlových, tedy asi 57 tisíc tun odpadu. Dojde k celkovému prodloužení doby ukládání odpadů, a to budoucím napojením této kazety na stávající kazety dvě a tři s celkovým navýšením nivelity skládky na kótu 310 m n. m,“ uvedla Ing. Eliška Soldátová z odboru investiční výstavby a údržby města.

Práce na rozšíření skládky započaly na podzim loňského roku. Dodavatel postupoval podle dokumentace, již zpracovala firma SWECO HYDROPROJEKT a.s. Kromě položení nové kazety, a s tím související drenáže pro odvod vody, se skládka dočkala modernizace. Dodavatel zrekonstruoval oplocení areálu a součástí prací bylo také odstranění náletových dřevin, umístění elektrického osvětlení a posunutí váhy. Byla také rozšířena přístupová cesta k přístřešku pro stroj na dusání (kompaktor) a byl přemístěn sklad nafty a olejů. Dále došlo k rekonstrukci dvou jímek průsakové vody, do nichž byly umístěny nové folie. Dodavatel také zajistil stabilitu umístěním geotextilie a zatravňovací rohože, aby v důsledku eroze, než se svah zatravní, nedošlo k sesunutí.

Poslední velká modernizace skládky se uskutečnila v roce 2011, kdy si město na akci zřídilo úvěr – na rozdíl od nynější investice. Tehdy šlo o rekultivaci první kazety. Po tomto roce se užívaly kazety dvě a tři. Skládka leží zhruba dva kilometry jihovýchodně od Popovic.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz