Mariánské Lázně výrazně ulevily životnímu prostředí recyklací elektrospotřebičů

(Aktualizováno před )

Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Obec Mriánské Lázně obdržela certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL může nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřila ekosystému Země. Také o jaké množství snížila produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané obce v loňském roce vyřadili 27 985,05 kilogramů elektra. Tím, že byl následně předán k recyklaci, se uspořilo 389,13 MWh elektřiny, 21 729,89 litrů ropy, 1 727,61 m3 vody a 14,58 tun primárních surovin. Navíc se snížily emise skleníkových plynů o 81,02 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 359,62 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě společnosti ASEKOL k dispozici více než 16 000 sběrných míst. To je pětkrát více než například v ekologicky vyspělém Rakousku. Sběrný dvůr je již v každé středně velké obci. Zároveň ulice a separační stání jsou doplněny o červené kontejnery na drobné elektro. Každý kdo má zájem třídit vysloužilé elektro si může najít nejbližší sběrné místo na www.sberne-dvory.cz nebo na www.cervenekontejnery.cz.

Převzato ODTUD

Diskuze

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz