Magistrát města Plzně připravil letní jazykovou školu pro děti cizinců

(Aktualizováno před )

Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně i v letošním roce připravil letní intenzivní kurz pro děti s odlišným mateřským jazykem. Kromě výuky dětí budou probíhat také kurzy pro dospělé cizince. Podmínkou účasti v letním intenzivním kurzu je předchozí přihlášení dítěte zákonným zástupcem na emailové adrese slajsovat@plzen.eu, nejpozději však do 31. července 2018.

„Týdenní intenzivní výuka českého jazyka dětí, které již navštěvují základní školu a umí tedy číst a psát, ale zároveň jsou s češtinou na úrovni absolutních začátečníků, či mají jen základní znalosti, se uskuteční v týdnu od 20. do 24. srpna 2018. Po velmi dobrých zkušenostech z minulých let výuka bude probíhat vždy od 8 do 12 hodin v kostele Evangelické církve metodistické, sboru Maranatha v Husově ulici,“ vysvětlila projektová manažerka sekce služeb pro cizince Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně Tereza Šlajsová.

Kurzy českého jazyka pro cizince jsou součástí projektu Podpora integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2018 dotovaném ministerstvem vnitra.

„Praxe ukazuje, že kurzy českého jazyka jsou pro optimální integraci cizinců zcela nejefektivnější a klíčovou aktivitou. Znalost jazyka je základním předpokladem začlenění do zdejší společnosti. Úroveň znalosti jazyka má přímý vliv na rozvoj sociálního i pracovního potenciálu cizinců a na intenzitu a kvalitu vztahů mezi cizinci a majoritou,“ doplnila Tereza Šlajsová.

Město Plzeň se v rámci integrace snaží být dobrým partnerem všem organizacím angažovaným v otázce integrace cizinců, je součástí platforem, poradních orgánů, Rada města Plzně má zřízen poradní orgán – Komisi pro integraci etnických menšin a cizinců RMP, která každoročně podporuje projekty, jež reagují na výzvu magistrátního odboru sociálních služeb směrem k podpoře integrace cizinců a menšin.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz