Magistrát města Karlovy Vary nabízí svým občanům kompostéry

(Aktualizováno před )

Magistrát města nabízí zájemcům o kompostování bioodpadu bezplatnou výpůjčku domácích kompostérů. Zařízení byla pořízena v rámci projektu Prevence vzniku odpadů na území města Karlovy Vary a nyní jsou obyvatelům nabízeny ty kompostéry, které si nevyzvedli dříve zaregistrovaní zájemci. K dispozici jsou zařízení tří velikostí a obyvatelům města jsou poskytována do bezplatné výpůjčky do konce roku 2023. Následně přejdou do vlastnictví uživatelů.

Podmínky pro výpůjčku a další informace včetně formulářů jsou zveřejněny na webových stránkách magistrátu města na záložce odboru technického (https://mmkv.cz/cs/odbor-technicky) ve složce Dokumenty). Důležitým údajem pro podpis smlouvy je číslo parcely, na které bude kompostér umístěn. V případě, že je pozemek v pronájmu, nebo je majetkem více vlastníků, je nutný souhlas všech majitelů. Smlouvu je možné po předchozí domluvě uzavřít u pracovnice odboru technického Petry Soprové (tel. 353 151 165, email p.soprova@mmkv.cz).

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz