Královéhradečtí a polští potápěči hasičských záchranných sborů absolvovali společný výcvik

(Aktualizováno před )

Výcvik se uskutečnil od 28. do 31. května 2018 v rámci projektu Bezpečné pohraničí spolufinancovaného z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Společný výcvik byl zaměřen na prezentaci potápěčské techniky, kterou hradečtí profesionální hasiči disponují, a praktické ukázky jejího fungování. Účastníci výcviku si vyměnili zkušenosti ze zásahové potápěčské činnosti a zároveň si mohli vyzkoušet společné ponory a spolupráci při nich. Hasiči – potápěči tak absolvovali hned několik ponorů do 30 metrů, a to ve velmi zajímavých lokalitách. Výcviku se zúčastnilo pět hasičských potápěčů z centrální stanice Hradec Králové a jejich dva polští kolegové z Jelení Hory. Strávili čtyři dny v lokalitách možné zásahové činnosti, kde jim byl základnou lom Leštinka. Ponory uskutečnily také v lomu Borek a v lomu u Trhové Kamenice.

Společný zásah českých a polských jednotek, při kterém by bylo nutno využít činnosti potápěčů, je konkrétně v podmínkách česko-polského příhraničí velmi reálný. Může dojít například k situaci, kdy bude nutné vyhledat osobu v řece, která protéká z jednoho území státu do druhého. Pro takové případy je více než vhodná souhra potápěčských činností i znalost vzájemné technické vybavenosti.

Královéhradečtí potápěči dále prezentovali polským kolegům speciální techniku pro potápění v kontaminovaných vodách. V České republice disponují tímto vybavením pouze dvě potápěčské skupiny a to HZS Královéhradeckého kraje a HZS Olomouckého kraje. V rámci česko-polské spolupráce by bylo možné tuto techniku nasadit při mimořádných situacích také na území Polska.

Bezpečné pohraničí je realizováno v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Do projektu jsou zapojeny na české straně Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého, Libereckého, Pardubického, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Na polské straně v projektu spolupracují Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Wrocławiu a Katowicach.

Cílem projektu je zlepšit přeshraniční připravenost k provádění činností při řešení krizových situací prostřednictvím posílení spolupráce všech služeb zodpovědných za bezpečnost v pohraniční oblasti.

Převzato ODTUD

Diskuze

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz