Krajští policisté podnikli akci zaměřenou na hazard, alkohol a děti

Během víkendu, a to konkrétně dne 23. 11. a 24. 11. 2018, proběhla na Sokolovsku a Chebsku celorepubliková policejní akce pod názvem „HAD“, která byla zaměřená na hazard, alkohol a děti. Policisté se zaměřili především na dodržování zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, a v součinnosti s Celní správou České republiky na dodržování zákona č. 180/2016 Sb., o hazardních hrách. Dále společně s Hasičským záchranným sborem, Městskou policií, Krajskou hygienickou stanicí, Českou obchodní inspekcí, Odborem sociálně právní ochrany dětí a pracovníky Živnostenského úřadu se zaměřili na kontrolu restauračních zařízení.

Policisté se dále zaměřili také na ochranu bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách a věcech. Zaměřili se také na dodržování zákazu prodeje a podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let a hrám mladistvých na výherních automatech.

První kontrolní akce proběhla v pátek 23. listopadu 2018 od 19:00 hodin do 02:00 hodin následujícího dne na teritoriu Územního obvodu Sokolov. Kontrola proběhla v několika restauračních zařízeních v Horním Slavkově, Chodově a v Lokti. Během akce policisté zkontrolovali v restauračním zařízení 16letou dívku, se kterou provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu. Ta vyšla s pozitivním výsledkem 1,16 promile alkoholu.

V sobotu 24. listopadu 2018 od 21:00 do 05:00 následujícího dne proběhla policejní akce na teritoriu Územního obvodu Cheb. Přímo v Chebu proběhla kontrola ve 12 restauračních zařízeních. Při té bylo zkontrolováno více jak 40 osob. Dvě dívky ve věku 17 let nadýchaly při orientační dechové zkoušce 0,28 a 0,38 promile alkoholu. Tyto přestupky byly oznámeny příslušnému orgánu k projednání.

V sobotu dne 24. listopadu proběhla v Sokolově policejní akce pod názvem „ALKOHOL“, a to v součinnosti s Městskou policií Sokolov, HZS Sokolov a Živnostenským úřadem. I tato akce byla zaměřena především na dodržování zákazu prodeje a podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let a hrám mladistvých na výherních automatech. Zkontrolováno bylo 5 restauračních zařízení v Sokolově, kde po linii policistů nebylo zjištěno žádné pochybení.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web spravuje Webklient