Krajské knihovny se budou více orientovat na virtuální služby

(Aktualizováno před )

Rada Pardubického kraje projednala závěrečnou zprávu o výsledku plnění Koncepce rozvoje knihoven. Těch je v kraji celkem 421 a ročně mají přes milion návštěv čtenářů. Lidé si v nich průměrně půjčují 36 knih za rok, ale chodí tam i za informacemi, kulturou a za vzděláním. Cílem koncepce bylo definování podmínek pro služby knihoven v reálném i digitálním prostoru.

„Zásadním úkolem byla podpora stávajících a vznik nových služeb pro veřejnost tak, aby kdokoliv, bez ohledu na to, kde žije, měl z knihovny ve svém městě či obci přístup ke zdrojům informací a službám. Díky práci knihovníků ve 421 knihovnách na území kraje se většinu úkolů podařilo splnit,“ říká Roman Línek, 1. náměstek hejtmana pro majetek investice a kulturu a dodává: „Od roku 2015 se navýšil příspěvek Pardubického kraje na výkon regionálních funkcí knihoven o dva miliony korun. Chceme tak podpořit zkvalitnění služeb a podmínek pro knihovny.“

Mezi další služby knihoven, které se podařilo v rámci plnění úkolů koncepce zavést, patří kupříkladu instalace biblioboxů, možnosti plateb terminálem, vzdálené přístupy pro čtenáře ke knižním databázím a další. Bylo zdigitalizováno více jak 63 tisíc stran regionálních dokumentů. Zvýšila se rovněž možnost přístupu k internetu pro návštěvníky.

Roku 2015 Pardubický kraj jako první v České republice zahájil ve spolupráci s obcemi projekt sdružování finančních prostředků na nákup knih. Za čtyři roky sdružilo 300 obcí celkem tři miliony korun, za něž se nakoupilo přes šestnáct tisíc knih. Aktuálně je v Pardubickém kraji celkem 68 tisíc čtenářů knihoven a počet vypůjčených knih se vyšplhal téměř ke dvěma a půl milionům knih za rok.

„Doposud se však nedaří hlavně u malých knihoven splnit standard počtu studijních míst, což je ovlivněno umístěním knihoven a jejich mnohdy zastaralým vybavením. Problémem je nízký počet metodiků, kteří se o odborné vedení knihoven a dodržování standardů služeb v kraji starají a také věkové složení knihovníků a nedostatečná generační obměna,“ komentuje z jiného hlediska situaci knihoven Radomíra Kodetová, ředitelka Krajské knihovny v Pardubicích.

V současné době byly zahájeny práce na tvorbě nové koncepce, jejímž cílem bude pokračovat v rozvoji služeb pro širokou veřejnost. „Knihovny se budou muset více orientovat na virtuální služby. Vedle toho budou uchovávat tradiční knihovní dokumenty a zlepšovat své vybavení. Měly by nabízet služby, informační zdroje a otevřený prostor pro vzdělávání, kulturu a osobní rozvoj,“ uvádí Roman Línek. Tento cíl je dán postupnou přeměnou knihoven, které se již dnes stávají vzdělávacími, kulturními a komunitními centry svých obcí. Ročně pořádají knihovny v Pardubickém kraji více jak 2500 kulturních akcí, které navštíví až 180 tisíc lidí.

Převzato ODTUD

- reklama -

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz