Kolínští radní schválili návrh rozpočtu na příští rok. Kam peníze poputují?

(Aktualizováno před )

Rada města Kolína schválila dne 26.11. 2018 návrh rozpočtu na rok 2019. Návrh rozpočtu počítá s rezervou ve výši přibližně 4 800 000 korun, přičemž celková výše příjmů a výdajů je obdobná jako v letošním roce. Návrh rozpočtu dále poputuje ke schválení Zastupitelstvem města Kolína. „Jsou zde některé zajímavé dotační investice, u kterých předpokládáme, že je zastupitelstvo schválí – například přístavba pavilonu mezi Základní školou Masarykova a Základní školou Bezručova, půdní vestavba Základní školy Kmochova a přístavba Základní školy Mnichovická. Dále velká rekonstrukce vnitrobloku na sídlišti ulic Moravcova a Březinova, kde by mělo přibýt dalších přibližně 80 parkovacích míst. Za zmínku stojí i další výrazné investice jako oprava komunikací Klenovecká a Kolínská v Sendražicích či rozšíření komunikace k vinici. Rozpočet zároveň pamatuje na velké množství oprav silnic, společně s kanalizacemi například u komunikace Písečná a Tůmova, která se bude dokončovat. Počítá se s mnoha investicemi do bytového i nebytového fondu. Bližší informace podáme poté, co bude rozpočet schválen Zastupitelstvem města Kolína,“ uvedl místostarosta Michael Kašpar.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz