Kolínská záchytka letos končí, město ji už nebude dál provozovat

Kolínští zastupitelé schválili návrh na zrušení protialkoholní záchytné stanice. Žádost o zrušení tohoto zdravotnického zařízení podepsaná místostarostou Tomášem Růžičkou již byla prostřednictvím datové schránky odeslána na Krajský úřad Středočeského kraje. Záchytka bude zrušena k 31. prosinci 2018. “Tímto město Kolín rozhodlo o výhledu této služby a doufáme, že Středočeský kraj si službu zajistí sám tak, jak mu ukládá povinnost v legislativě,” uvedl místostarosta. Dlužno dodat, že nejde o unáhlené rozhodnutí. Ke zrušení záchytky se město uchýlilo z důvodu nutnosti provést náročné materiálně technické úpravy, které vyplývají z nově nabíhajícího standardu (a rovněž personálního stadardu) pro tuto zdravotnickou službu a kterou město nemá povinnost provozovat. Tato povinnost leží na kraji. Jednání vedení města s krajem ve věci dalšího zajištění této specifické služby probíhala již delší dobu a dostala se až do fáze investičních příprav v kolínské či kutnohorské nemocnici, kde by mohla být záchytka nově zřízena. Po změně ve vedení Středočeského kraje však byl celý proces pozastaven.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz