Kam můžete donést přes Vánoce odpad v Třebíči?

S blížícími se vánočními svátky přinášíme přehled svozu odpadů, otevírací dobu sběrných dvorů i způsob likvidace vánočních stromů o vánočních svátcích.

Svoz komunálních odpadů o vánočních svátcích
V období 17. 12. 2018 – 11. 1. 2019 dojde k posílení svozu 1100 l nádob na SKO, budou sváženy dvakrát týdně.

Ve dnech 24. 12. 2018 – 26. 12. 2018 bude probíhat svoz směsných komunálních odpadů beze změn podle běžného harmonogramu. Pouze ze dne 1. 1. 2019 se svoz komunálních odpadů přesouvá na středu 2. 1. 2019.

Svoz separovaného odpadu
Svoz papíru proběhne v období vánočních svátků dne 24. 12. 2018, 26. 12. 2018, 29. 12. 2018, 2. 1. 2019

Svoz plastu proběhne v období vánočních svátků dne 25. 12. 2018, 28. 12. 2018, 31. 12. 2018, 4. 1. 2019

Svoz vánočních stromků
Odstrojené vánoční stromky bude možné odkládat ke stanovištím s nádobami na tříděný odpad. Stromky budou průběžně sváženy a následně ekologicky zpracovány.

Provozní doba sběrných dvorů
Mezi svátky (čtvrtek 27. 12. – sobota 29. 12.) bude otevřen vždy pouze jeden sběrný dvůr.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web spravuje Webklient