Jednání o Červeňáku zdárně míří do finále

(Aktualizováno před )

Převod pozemků na území bývalého vojenského cvičiště Červeňák by mohl být brzy dořešen. Zástupci Pardubic a Ministerstva obrany si na svém posledním jednání vyjasnili rozsah tohoto převodu, koncept smlouvy by Pardubice měly ze strany ministerstva obdržet do konce letošního roku. Součástí závazků města přitom bude zachování Červeňáku jako veřejné zeleně, a to minimálně po dobu 20 let.

„Jsem ráda, že jsme se zástupci Ministerstva obrany došli k dohodě a společně si vyjasnili rozsah převodu pozemků v této lokalitě. Koncept smlouvy bude předložen ze strany ministerstva městu nejpozději do konce letošního roku, následně bude zahájen schvalovací proces návrhu smlouvy na straně Pardubic,“ informuje náměstkyně primátora zodpovědná za investice a územní plánování Helena Dvořáčková.

Pozemků podél řeky Chrudimky se však převod na město netýká. „Povodí Labe již vypracovalo geometrický plán na jejich oddělení a vydán je i souhlas s jejich dělením. Části pozemků, na kterých se nachází ochranné hráze kolem řeky Chrudimky, tak budou následně Ministerstvem obrany převedeny do práva hospodařit Povodí Labe,“ dodává náměstkyně.

Pardubice první žádost o bezúplatný převod pozemků v lokalitě Červeňák na Ministerstvo obrany zaslaly již v červnu roku 2011. Následovaly další žádosti v červenci 2012, říjnu 2012, únoru a červnu 2017. Poslední verze žádosti zaslaná ministerstvu v letošním roce byla doplněna o informace týkající se jednak současného využití pozemků dle stávajícího územního plánu, jednak jejich budoucího využití, které bude v souladu s novým územním plánem, jenž město připravuje.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz