Investiční příprava dopravních staveb, které přispějí k rozvoji mladoboleslavského regionu již začala

(Aktualizováno před )

Radní Středočeského kraje se v pondělí 9. července 2018 seznámili se zahájením prací Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (KSÚS SK) na zabezpečení investiční přípravy zlepšení veřejné dopravní a technické infrastruktury v Mladé Boleslavi a vrchlabském regionu.

Jedná se o dopravní stavby, které by měly být v návaznosti na usnesení Vlády ČR č. 641/2008, které řeší „Ujednání o porozumění se společností ŠKODA AUTO, a. s. a návrh zabezpečení investiční přípravy zlepšení veřejné dopravní a technické infrastruktury v Mladé Boleslavi a vrchlabském regionu“, do vládních dokumentů pro rozvoj mladoboleslavského regionu aktuálně doplněny. Tím na ně bude možné v letech 2019-2023 čerpat prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

„Celkem se jedná o sedm dopravních staveb v celkové hodnotě 1,404 miliardy korun včetně DPH a všechny se vztahují ke zlepšení tamní dopravní infrastruktury, která musí reagovat na dynamický rozvoj průmyslových zón spojených s investicemi největšího zaměstnavatele středních Čech automobilky,“ upřesnil radní pro oblast dopravy František Petrtýl s tím, že investorem bude Středočeský kraj prostřednictvím Krajské správy a údržby Středočeského kraje, p. o., která by měla zajistit v následujících letech čerpání finančních prostředků ze SFDI. „Tyto prostředky by měly být čerpány ve stoprocentní výši,“ dodal radní.

Pro rok 2019 se předpokládá zajištění finančních prostředků především na provedení „Rekonstrukce objízdných tras – stávající síť, tj. silnic II/268, II/610, III/2768, II/272, II/276, – v celkové výši 244 milionů korun včetně DPH. Rada kraje proto zároveň příspěvkové organizaci Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje umožňuje svým usnesením přednostně vypsat stavební práce na provedení rekonstrukce výše jmenovaných silnic II. a III. třídy na území Mladoboleslavska.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz