Hořovický paliativní tým pečuje o nevyléčitelně nemocné pacienty

(Aktualizováno před )

Převážná většina Čechů, ač si to dle průzkumů nepřeje, dnes stále umírá ve zdravotnických zařízeních. Tato skutečnost podněcuje nemocnice k dalšímu rozvoji paliativní péče. Specializované paliativní týmy se stovkou odborníků má již 17 českých nemocnic. Hořovická nemocnice patří mezi ně a její paliativní tým funguje již třetím rokem. Garantem tohoto týmu je MUDr. Mahulena Mojžíšová, která se řadí mezi nejuznávanější odborníky v oblasti dětské paliativní péče.

„Paliativní péče by měla být nedílnou součástí moderní medicíny, protože přes všechny její pokroky existuje celá řada onemocnění, jejichž průběh neumíme zastavit ani vyléčit a je jedno, jedná-li se o dospělého či dětského pacienta. V tento okamžik je úkolem všech pečujících snažení mírnit obtíže spojené s nevyléčitelným onemocněním a tím umožnit důstojné umírání v kruhu nejbližších, ať už v domácím prostředí či mimo něj,“ vysvětluje MUDr. Mahulena Mojžíšová význam paliativní medicíny. Primářka dětského oddělení hořovické nemocnice se angažuje v otázkách paliativní péče i jako předsedkyně Sekce dětské paliativní medicíny České společnosti paliativní medicíny a členka výboru České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP.

Doktorka Mojžíšová připomíná, že předminulý rok byla hořovická nemocnice podpořena nadačním fondem Avast, který v rámci kampaně Spolu až do konce umožnil 17 nemocnicím rozvoj nemocniční paliativní péče. Hořovická nemocnice tak získala grantové prostředky ve výši dvou milionů korun, které využila pro rozvoj této oblasti péče. Hořovický projekt se zaměřil na vytvoření nemocničního paliativního týmu a také na vybavení dvou paliativních pokojů v rámci interního oddělení nemocnice, kde je umožněn pobyt pacientům a jejich rodinným příslušníkům v závěru života. Multidisciplinární paliativní tým v dospělé části koordinuje Mgr. Jiří Pichlík, vedoucí sestra na interním oddělení, a v dětské části nemocnice prim. MUDr. Mahulena Mojžíšová, je složen z odborníků různých profesí (lékaři, sestry, sociální pracovnice, psycholožka, klinický farmakolog a rehabilitační lékařka). Ti všichni se scházejí na pravidelných poradách a společně řeší jednotlivé pacienty.

„Vytvoření funkčního týmu není jednoduchý proces a zdaleka nejsme na konci naší cesty. Z čeho mám ale velikou radost, že za téměř dva roky existence týmu se podařilo k problematice paliativní péče přitáhnout celou řadu nadšených lidí, kteří mají touhu se vzdělávat a dále pokračovat v započaté práci. Paliativní péče je totiž také o změně myšlení a schopnosti přijmout, že jsou okamžiky, kdy je třeba přijmout fakt, že tady už je medicína krátká. Mne osobně právě tyto okamžiky naučily přijmout s pokorou existenci hranic našich možností, hranic možností dnešní medicíny. Ale i v těchto chvílích má naše práce hluboký smysl. Nemůžeme vyléčit, ale můžeme mírnit příznaky. Nemůžeme nemoc zastavit, ale stále máme co nabídnout. Můžeme pomoci výrazně zlepšit kvalitu života a umožnit důstojné umírání v kruhu rodiny. Můžeme všem pečujícím pomoci lépe se vyrovnat s tak obrovskou ztrátou, kterou odchod blízkého ze života bezesporu je. A je jedno, jedná-li se o dospělého či dětského pacienta.“ dodává MUDr. Mahulena Mojžíšová.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz