Havlíčkův Brod nabízí občanům zcela zdarma kompostéry

(Aktualizováno před )

Další vlnu poskytování kompostérů svým občanům připravilo na letošní rok město Havlíčkův Brod. Radnice nakoupila 120 nádob o objemu 700 litrů. S jejich financováním městu pomohla dotace z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina.
„Kompostéry budeme vydávat od 6. srpna 2018 oproti podpisu darovací smlouvy tradičně ve sběrném dvoře u rybníka Cihlář v areálu Technických služeb v Reynkově ulici ve všední dny od 7.00 do 17. 00 hodin. O nádobu může požádat výhradně fyzická osoba, která je majitelem zaploceného pozemku v Havlíčkově Brodě. Občané tak zdarma získají kompostér v hodnotě okolo dvou tisíc korun,“ upřesnil místostarosta města Havlíčkův Brod Čeněk Jůzl.
Kompostér nemohou získat osoby, které ho obdržely v letech 2013 – 2017 včetně (tedy posledních pět kalendářních let). Každý občan smí žádat v aktuální vlně pouze o jednu nádobu. Pokud například zahradu vlastní či oprávněně užívá více lidí, smí požádat o nádobu k postavení na této zahradě pouze jeden z nich. Pokud občan vlastní například pět různých pozemků ve městě, opět má nárok jen na jeden kompostér. Nárok na kompostéry mají všichni brodští obyvatelé včetně obyvatel všech místních části Havlíčkova Brodu. „Na místě je nezbytné prokázat se občanským průkazem a výpisem z katastru nemovitostí, který potvrzuje vlastnictví předmětného pozemku. Darovací smlouva obsahuje vymahatelnou sankci za nedodržení stanovených podmínek příjemcem kompostéru,“ upozornil Jůzl.
Město průběžně a dlouhodobě od roku 2006 podporuje a preferuje domácí kompostování rostlinných odpadů. Jde o tzv. předcházení vzniku odpadů dle příslušné legislativy, tedy nejlepší způsob, jak lze s konkrétním odpadem naložit.

Kontaktní telefon na místo výdeje: 724 069 208.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz