Frenštát pod Radhoštěm již letos investoval do bytového fondu více jak 15 milionů

(Aktualizováno před )

Více jak 15 milionů korun již investovalo v tomto roce město Frenštát pod Radhoštěm do svého bytového fondu. Největší část finančních prostředků směřovala na pokrytí nákladů spojených se zateplováním domů, sanací balkónů a také na výměny výtahů a vodoměrů.

V první polovině roku 2018 byly dokončeny stavební úpravy domů na ulici Dolní č. p. 428
a 433, kde bylo dokončení zateplení budov a sanace balkonů. „Celkové náklady na tyto práce činily 6,2 milionu korun,” uvedla Beáta Houšťavová, referentka bytového hospodářství, odbor investic a rozvoje MěÚ Frenštát pod Radhoštěm.

Další letošní, již v jarních měsících roku ukončenou akcí, je výměna výtahů ve dvou domech na ulici Školská čtvrť (č. p. 1378, 1379) a na ulici Rožnovská (č. p. 346). Celkové náklady činily 2,8 milionu korun. V současné době probíhají výměny vodoměrů na studenou a teplou užitkovou vodu v domech ve vlastnictví města Frenštátu pod Radhoštěm v celkovém počtu 730 ks vodoměrů s očekávanými finančními náklady ve výši cca 275 tisíc Kč.

Ještě v letošním roce započnou stavební práce na bytovém domu č. p. 1181 na ulici Rožnovská. „Nejprve se celý dům odvodní a poté bude vyměněna střecha. Stavební práce budou pokračovat až do roku 2019,” řekla referenta. Na rok 2019 je plánováno také zateplení, sanace balkonů, a výměny vstupních dveří u domů č. p. 310 a 311 na ulici Dolní. „Máme zpracovánu projektovou dokumentaci a po provedení výběrového řízení na zhotovitele by práce měly být zahájeny počátkem roku 2019,” doplnila Beáta Houšťavová. V rozpočtu bytového hospodářství budou tyto dvě akce představovat náklad ve výši cca 9 000 000 Kč.

Město Frenštát pod Radhoštěm má ve svém vlastnictví a spoluvlastnictví 55 bytových domů s 957 nájemními byty. „Do bytového fondu investujeme každoročně nemalé finanční prostředky a modernizujeme bydlení v domech ve vlastnictví města tak, aby odpovídalo současným standardům a přinášelo lidem kvalitní bydlení,” uzavřel Pavel Mička, místostarosta města Frenštátu pod Radhoštěm.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz