Fakultní nemocnice Brno renovuje své operační sály

Fakultní nemocnice Brno zahájila v prosinci 2017 projekt Technologická obnova operačních sálů. Rekonstrukce probíhají ve čtyřech etapách v bohunickém areálu FN Brno.

Součástí rekonstruovaných prostor bylo celkové vybourání všech příček a podlahových skladeb, které byly vyměněny. Namísto stěnových konstrukcí operačních sálů z cihelného zdiva jsou nově použity lehké montované konstrukce, které jsou tvořeny nosnou ocelovou konstrukcí, na níž jsou kotveny povrchové plechové kazety z nerezové oceli. Jednotlivé operační sály jsou izolovány proti RTG záření.

V rámci rekonstrukce byla instalována nová vzduchotechnická jednotka, nové rozvody vzduchotechniky včetně rozvodů vzduchovodů do operačních sálů, dále pak nové rozvody elektrického slaboproudu, medicinálních plynů, zdravotně technické instalace a zařizovacích předmětů. Operační sály jsou vybaveny novými operačními stoly a světly.

Projekt Technologická obnova operačních sálů počítá celkem se čtyřmi stavebními etapami. Jedná se o náročnou a velmi komplikovanou rekonstrukci, která probíhá za provozu. Celková cena zakázky je 392 mil. Kč, z toho tvoří 85 % dotace Integrovaného regionálního operačního programu Evropské unie (prostřednictvím MMR ČR) a 15 % jde z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR. Dodávka stavebních prací zahrnujících technologické vestavby čistých sálů je ve výši 330 mil. Kč, dodávka operačních stolů a operačních světel je pak v předpokládané výši 52 mil. Kč. Vlastní zdroje FN Brno budou použity ve výši 10 mil. Kč.

Plánované etapy obnovy centrálních operačních sálů
I. etapa: chirurgické sály (3. NP), termín realizace: 1. 12. 2017 až 31. 3. 2018

II. etapa: sály pro Urologickou kliniku a Kliniku popálenin a plastické chirurgie (3. NP), termín realizace: 1. 3. 2018 až 15. 6. 2018

III. etapa: sály pro Ortopedickou kliniku (2. NP), termín realizace: 15. 5. 2018 až 1. 9. 2018

IV. etapa: sály pro neurochirurgii a stomatochirurgii (2. NP), termín realizace: 1. 8. 2018 až 30. 11. 2018

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz