Dvůr Králové nad Labem připravuje rekonstrukci místních komunikací za více než 6 mil. Kč

(Aktualizováno před )

Město Dvůr Králové nad Labem nadále investuje výrazné částky do oprav a rekonstrukcí místních komunikací. Pracovníci odboru rozvoje, investic a správy majetku připravili další dvě významné stavební akce, které se týkají ulic Vorlech a Plk. Švece. Realizace je v obou případech plánována od začátku srpna do konce října.

V ulici Vorlech provedou pracovníci společnosti Swietelsky stavební, s. r. o., kompletní rekonstrukci komunikace se smíšeným provozem pro automobily a chodce. Za stavební práce, které navazují na obnovu kanalizace, resp. její prodloužení z loňského roku, město Dvůr Králové nad Labem zaplatí ze svého rozpočtu téměř 2,2 mil. Kč bez DPH. Během rekonstrukce zůstanou zachovány stávající rozměry komunikace, nové budou konstrukční vrstvy a asfaltový povrch a dojde k odvodnění komunikace.

V ulici Plk. Švece dojde k rekonstrukci stávajících chodníků a komunikace. Ve východní části ulice vznikne nový chodník ze zámkové dlažby, budou vytvořena parkovací místa, komunikace dostane asfaltový povrch a bude doplněno její odvodnění. Západní část ulice bude vydlážděna zámkovou dlažbou a bude umožněn pouze příjezd k nemovitostem. Tyto práce, které bude realizovat královédvorská společnost Pavel Bořek – Stavební firma, navážou na obnovu kanalizace a vodovodu, k níž došlo na jaře letošního roku. Za rekonstrukci město Dvůr Králové nad Labem ze svého rozpočtu zaplatí necelé 4 mil. Kč bez DPH.

Již na jaře došlo k opravě povrchu komunikace v Pařezově ulici, která má nový asfaltový povrch. Opravená část ulice navazuje na úsek, který byl opraven v loňském roce.

V uplynulých dnech byla také znovu zprůjezdněna křižovatka u Šindelářské věže. Zde došlo k úpravě nároží křižovatky tak, aby byl průjezd tímto místem bezpečnější a plynulejší. Byla přeložena silniční obruba, tím došlo k rozšíření vozovky zhruba o metr. V současnosti pokračují práce na předláždění části navazujícího chodníku v Tylově ulici.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz