Dotace města podpoří pardubickou kulturu

(Aktualizováno před )

Město podpoří projekty spojené s rozvojem pardubické kultury. Prostřednictvím tří tematických grantů rozdělí celkem 450 tisíc korun, část dotace je přitom určena na projekty spojené s pamětí a historií města nebo literaturou. Zbylé peníze v rámci grantu vybavení pro kulturní činnost mají pomoci uskupením věnujícím se kulturní činnosti mládeže, například tanečním skupinám či dětským souborům.

Město z rezervy Programu podpory kultury v dalším dotačním kole tohoto roku uvolnilo částku 450 tisíc korun, která je rozdělena mezi tři již osvědčené tematické granty. Celkem 100 tisíc korun je vyčleněno v rámci grantu zaměřeného na projekty zabývající se pamětí města a stejnou částku jsme uvolnili také na podporu literární a ediční tvorby pardubických občanů a činnosti věnované literatuře, jako například pořádání různých přednášek a sympozií nebo doprovodných výstav. Rádi bychom tímto způsobem rozšířili nabídku pardubických kulturních akcí,“ informuje náměstek primátora Jakub Rychtecký, do jehož sekce spadá cestovní ruch a kultura.

Největší obnos peněz je přitom vyčleněn na vybavení pro kulturní činnost. „V rámci tohoto grantu rozdělíme mezi žadatele celkem 250 tisíc korun, které mají pomoci různým souborům a uskupením například s nákupem kostýmů či rekvizit a podobně. Všechny tři granty se nám navíc již osvědčily v předchozích letech,“ podotýká náměstek Rychtecký s tím, že v předchozích dotačních kolech tohoto roku město z Programu podpory kultury již uvolnilo celkem zhruba 5,5 milionu korun.

V minulých letech díky takovýmto grantům v Pardubicích vznikl například projekt Pardubický Slavín, mapující hroby významných osobností v Pardubicích, vyšel almanach připomínající 120. výročí postavení evangelického kostela v Pardubicích, publikace Alva Hajn Práce na papíře či Pardubické pověsti v komiksech. V loňském roce město tímto způsobem podpořilo třeba Dětský folklorní soubor Perníček, který dotaci využil na krojovou obuv, Folklorní soubor Lipka si díky dotačním penězům mohl nechat vyrobit nové dudy, Divadlo Exil pro změnu častěčně obnovilo světelnou techniku.

Zájemci mohou své žádosti podávat v termínu od 27. srpna do 7. září, formulář žádosti bude k dispozici na webu města v sekci Veřejná podpora – dotace a granty nebo si jej žadatelé mohou vyzvednout osobě na odboru školství, kultury a sportu (náměstí Republiky 1).

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz