Dopravní policisté se v uplynulých dnech zapojili do celorepublikového opatření

(Aktualizováno před )

V souvislosti se začátkem letních prázdnin, kdy dochází k zintenzivnění provozu na pozemních komunikacích a zároveň k zvýšenému pohybu chodců a cyklistů na silnicích, se tepličtí policisté zapojili do celorepublikového opatření, které spočívalo ve zvýšeném dohledu na bezpečnost silničního provozu v rizikových místech.

Dopravně bezpečnostní akce jsou zaměřené na dodržování pravidel silničního provozu, především pak na dodržování nejvyšší povolené rychlosti, zákaz požívání alkoholu a jiných návykových látek před jízdou a během ní a také na kontrolu technického stavu vozidel. Policisté se zároveň zaměřují na chování chodců a cyklistů, kteří jsou v případě dopravní nehody zvlášť ohroženou skupinou.

Během uplynulých čtyř dnů zkontrolovali dopravní policisté v rámci bezpečnostních akcí na Teplicku 88 vozidel a zjistili 43 případů porušení zákona. Patnáct řidičů překročilo nejvyšší povolenou rychlost, čtyři osoby nebyly za jízdy připoutány bezpečnostním pásem, šest vozidel mělo nevyhovující technický stav a dva řidiči u sebe neměli předepsané doklady. U dvou řidičů byl pozitivní test na přítomnost alkoholu, u jednoho na přítomnost omamných a psychotropních látek.

Celkem policisté přestupcům udělili 40 blokových pokut v celkové výši 17 800 korun, tři přestupky byly oznámeny k vyřízení ve správním řízení na příslušný úřad.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz