Do prevence kriminality opět poputují nemalé finanční prostředky

(Aktualizováno před )

„Odbor sociálních věcí magistrátu spolu s Městskou policií Prostějov dlouhodobě realizují aktivity v rámci projektu prevence kriminality, na které se daří získávat dotace v rámci programu Ministerstva vnitra ČR a Olomouckého kraje. Zmíněné projekty prevence byly realizovány i v roce 2018 v rozsahu investičních a neinvestičních projektů situační a sociální prevence. V roce 2019 budeme na tuto skutečnost navazovat obdobnými počiny,“ ujistil primátor města František Jura s tím, že projekty budou součástí prevence kriminality ve městě Prostějov na rok 2019, vše v souladu s Plánem prevence kriminality na léta 2018 – 2020. Projekty budou v ucelené podobě předloženy Radě města Prostějova ke schválení nejpozději v měsíci lednu 2019.

„Dotační program Ministerstva vnitra ČR pro rok 2019 je připravován k vyhlášení a očekáváme obdobné podmínky jako v předchozích letech. Také Olomoucký kraj vyhlašuje dotační program počátkem kalendářního roku a i zde předpokládáme obdobné podmínky jako v roce 2018,“ doplnil náměstek primátora Jiří Rozehnal.

O jaké konkrétní spolufinancování jde?

– modernizace a digitalizace městského kamerového dohlížecího systému – II. etapa – odhad nákladů 1 500 tis. Kč s možností dotace až 550 tis. Kč (dotační titul MVČR – dle podmínek v roce 2018);

– záznamové zařízení pro městský kamerový dohlížecí systém s analytickými nástroji a navýšení kapacity úložiště záznamového zařízení – odhad nákladů 550 tis. Kč s možností dotace až do výše 50% z celkových nákladů (dotační titul OL kraje – dle podmínek v roce 2018);

– projekty sociální prevence – neinvestiční preventivní projekty – letní pobyty pro děti s návaznou podzimní aktivitou – odhad nákladů je 210 tis. Kč s možnou dotací až 133 tis. Kč, při podílu účastníků akcí ve výši cca 13.000 Kč (dotační titul MVČR – dle podmínek v roce 2018);

– mobilní a kontrolní pracoviště spojené s III. etapou forenzního značení jízdních kol a invalidních vozíků – odhad nákladů 80 tis. Kč s možností dotace cca 70 tis. Kč (dotační titul MVČR – dle podmínek v roce 2018).

Převzato ODTUD

- reklama -

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz