Děčínští občané mohou připomínkovat návrh rozpočtu města na rok 2019

(Aktualizováno před )

Rozpočet statutárního města Děčín na rok 2019 projedná zastupitelstvo města 13. prosince 2018. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně u odboru ekonomického nejpozději do 12. prosince 2018, případně ústně na zasedání zastupitelstva.

Úplné znění návrhu rozpočtu je k dispozici na odboru ekonomickém nebo na webu města.

Převzato ODTUD

- reklama -

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz