Hmyzí armageddon - z přírody zmizela čvrtina hmyzu

02.11.2018

Foto: Ilustrační / DomácíNoviny.cz
Pamatujete si na dobu, kdy na našich loukách a zahradách, poletovaly pestrobarevní motýli, včely nebo tesaříci? Dneska už takovou louku ani zahradu nenajdete a za hmyzem se budete muset podívat spíše do zoologické zahrady než do přírody. A bude hůř. Jenom za třicet let se počty létajícího hmyzu snížily o tři čtvrtiny. A co stojí za takovým drastickým úbytkem hmyzu?

Dle vědců je hypotéz hned několik.
Na vině jsou především pesticidy a to hlavně na zemědělských plochách, kde se hojně používají. Konkrétně jde o toxický herbicid glyfosát.
Ten se ve městech používá k hubení plevele a nežádoucích rostlin při údržbě zeleně. Na zemědělských plochách se pak spíše používá před sklizní. Glysofát se vyplavuje z půdy do vodních toků i podzemních vod a kontaminuje pitnou vodu. Rovněž negativně ovlivňuje složení orné půdy, což vede k většímu používání dusíkatých hnojiv.  Evropská unie však už vyhlásila revoluční boj na zákaz tohoto pesticidu a kývla k jeho úplnému zákazu používání dokonce roku 2022.
Další možnou příčinou je též monokulturní zemědělství, změny klimatu a noční smog.

„Jen v České republice žilo okolo 161 druhů, Z nich do dnešních dnů osmnáct úplně vymizelo a dalších šestnáct je bezprostředně ohroženo vyhynutím. Celkem je ohrožena víc než polovina druhů našich denních motýlů. Velmi alarmující je, že neubývají jen motýli, kteří byli vždy vzácní, ale i druhy méně vzácné a dokonce i ty dříve velmi hojné, " vyjádřil se entomolog Severočeského muzea v Liberci Pavel Vonička.  

I my můžeme trochu pomoci a o tím, že na svých zahradách budeme místo sekačky na trávu používat kosu. Zbytečně nezatěžovat trávníky hnojivy proti bylinám  jako jsou sedmikrásky, pampelišky, zvonky, kopretiny a celá škála dalších kvetoucích bylin jsou přitom přirozenou součástí luk a bývaly přítomny i v zahradách.

A pamatujte, čím méně hmyzu, tím méně i zpěvného ptactva, který se právě hmyzem živí nejvíce.
Pokud každým rokem zmizí 6% toho okřídleného hmyzu, lidstvo se blíží ke globální katastrofě.
Autor: Alex Neugebauer / DomácíNoviny.cz