Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu, upozorňující na zvýšené riziko výskytu požárů

(Aktualizováno před )

V souvislosti s přetrvávajícím extrémně suchým počasím dne 23. 7. 2018 vydal Český hydrometeorologický ústav výstrahu, upozorňující na zvýšené riziko výskytu požárů.

Hasiči proto doporučují vyvarovat se veškerých aktivit, které by mohly být příčinou vzniku požáru. Co to znamená? Chovejme se všichni zodpovědně a především: nerozdělávejte v přírodě oheň ani nevypalujte trávu na zahradách. Dejte pozor na odhozené nedopalky cigaret a omezte používání přenosných vařičů či jiných zdrojů otevřeného ohně v přírodě.

Každoročně hasiči v období léta a prázdnin řeší zvýšený počet požárů způsobených převážně lidskou neopatrností. V současném suchém počasí podle údajů HZS LK jen od víkendu mají hasiči za sebou 14 zásahů u různých požárů. Nejrozsáhlejším byl požár lesního porostu v Hamru na jezeře, kde zasahovalo najednou 12 jednotek hasičů. Mějte na paměti, že oheň v přírodě se může velmi snadno vymknout kontrole, ohrozit životy a napáchat nevyčíslitelné majetkové či ekologické škody. Nepodceňujte v tomto suchém počasí ani manipulaci s ohněm v blízkosti staveb, skládek různých materiálů apod. Stavby i materiál jsou vyschlé a mnohem náchylnější k zahoření…

Na co si tedy dávat především pozor:

-odhozené cigaretové nedopalky, Lesní/přírodní požáry jsou nejnáročnějším hasebním zásahem, protože k nim zpravidla dochází v těžce přístupném terénu, kde nelze plně využít hasičskou techniku a jsou zde ztížené možnosti zásobování hasební vodou. Navíc chování ohně v lese je nevyzpytatelné, požár se může šířit např. pod zemí nebo v korunách stromů. Tyto zásahy jsou časově velmi náročné a vyžadují nasazení velkého množství hasičů a techniky,
-ponechávání otevřeného ohně při opékání a grilování bez dozoru dospělé osoby,
-rozdělávání ohně pomocí hořlavin,
-špatně zabezpečená nebo nedohašená ohniště, zajímejte se o to, zda v navštívené lokalitě není vyhlášen zákaz rozdělávání a zacházení s otevřeným ohněm – vyhnete se případným nepříjemnostem a postihům,
-vypouštění „lampiónů štěstí“ a používání zábavní pyrotechniky,
-odložené skleněné předměty a sklo, z nichž se vlivem slunečního záření může stát lupa
a zapálit suchou trávu, hořlavé předměty i stavby,
zapalovače, spreje a plynové bomby ponechané ve vozech, na verandách a balkonech; vlivem slunečního záření může dojít k přehřátí, výbuchu a následnému požáru,
garáže, stodoly a kůlny, kde se skladuje uhlí, nedosušené seno a sláma, barvy, ředidla
a další hořlavé látky; v nevětraných prostorách může snadno dojít k samovznícení uloženého materiálu.

V případě, že se stanete svědky požáru, volejte neprodleně linku 112 a podle vlastních možností se snažte požár uhasit.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz