Česko podpoří kurzy jazyka pro ukrajinské děti téměř 1,5 miliardou

Ministerstvo školství vyhlásilo dvě dotační výzvy na dnes zveřejnilo dvě výzvy vedoucí jazykové adaptaci dětí ukrajinských běženců. První je určena na jazykové kurzů v českém jazyce pro děti cizince migrující z Ukrajiny, druhá na zřízení a provozování tzv. adaptačních skupin pro děti cizince migrující z Ukrajiny. Jazykové kurzy i adaptační skupiny budou probíhat v období od 1. 4. 2022 do 31. 8. 2022. 

„Výchozí alokace je 1,4 mld. Kč, ale můžeme ji navýšit dle skutečných potřeb. Žadatelé se mohou hlásit až do 31. května a financování proběhne administrativně jednoduchou formou šablon,“  řekl k materiálům ministr školství Petr Gazdík.

Výzva Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 je určena na podporu intenzivních jazykových kurzů pro děti ve věku 14 až 18 let migrující z Ukrajiny. Účelem výzvy je zvýšit jejich jazykové dovednosti v českém jazyce a eliminovat předčasné odchody ze vzdělávání z důvodu nedostatečné znalosti češtiny. Alokace je 150 000 000 Kč.

V rámci této výzvy bude podpořena aktivita „intenzivní jazykové kurzy češtiny jako druhého jazyka“. Cílem je poskytnout dětem cizincům intenzivní výuku češtiny jako druhého jazyka. Aktivita se snaží odstranit zásadní bariéru dítěte s odlišným mateřským jazykem při dosažení školního úspěchu a úspěšně ho začlenit a adaptovat v kolektivu vrstevníků nejen ve třídě. Kurz může probíhat kdykoliv během dne. Žadatelem této výzvy mohou být veřejné vysoké školy, právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsané ve školském rejstříku, územní samosprávné celky, vyšší územní samosprávné celky, městské části hl. m. Prahy a dobrovolné svazky obcí. Žádost o dotaci musí být podána nejpozději do 31. května 2022.

Výzva Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 je zaměřena na podporu adaptačních volnočasových skupin pro děti cizinců od 3 do 15 let migrující z Ukrajiny, které pobývají v ČR. Účelem je podpořit adaptaci a socializaci ukrajinských dětí na české prostředí, rozvoj jejich jazykových dovedností, zejména řečových v českém jazyce, připravit děti na nástup do českých škol, podpořit jejich duševní pohodu a duševní zdraví. Alokace je 1 250 000 000 Kč. Žadatelem této výzvy jsou veřejné vysoké školy, právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsané ve školském rejstříku, územní samosprávné celky, městské části hl. m. Prahy, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace a nestátní neziskové organizace. Žádost o dotaci musí být podána nejpozději do 31. května 2022.

Foto: Valeriy Goncharuk - Envato

Diskuze

Scroll to Top
Tvorba webových stránek: Webklient