Budova krematoria je ve špatném stavu. Město Liberec se po jejím převzetí pustilo do oprav

(Aktualizováno před )

Město Liberec už kompletně převzalo budovu krematoria od bývalého nájemce a začalo od července krematorium včetně městské pohřební služby provozovat.

Aby zůstal provoz krematoria nepřerušen, muselo město převzít prostory i ve špatném stavu (viz fotogalerie). Počátkem července se město už pustilo do nezbytných oprav a stavebních úprav. Vše probíhá za provozu, ale chod krematoria to nijak nenaruší. Za první dva týdny město Liberec kompletně a samostatně vypravilo deset pohřbů.

„Ačkoliv z fotografií je patrný neutěšený stav vnitřních prostor krematoria, jejichž některé části jsou veřejnosti skryty, tak k dnešnímu dni se nám za ty dva týdny podařilo ve spolupráci s Technickými službami města Liberce a dalšími zhotoviteli opravit velkou smuteční síň, včetně místnosti pro obřadníka a vstupu pro pozůstalé. Aktuálně probíhá oprava chladícího zařízení včetně strojovny a administrativního a sociálního zázemí krematoria, které bude dokončeno nejpozději v první dekádě srpna,“ uvedl David Novotný, vedoucí Odboru správy veřejného majetku MML.

Cílem těchto úprav je umožnění veřejnosti vyřídit si v krematoriu agendu spojenou se všemi hřbitovy ve vlastnictví na území města Liberce vyjma hřbitova ve Vratislavicích nad Nisou a dále si i sjednat pohřeb včetně dílčích služeb. Dále je možné před budovou krematoria v Liberci bezplatně zaparkovat.

„V nedávné minulosti nebylo možné vyřídit v kanceláři krematoria agendu spojenou i s jinými hřbitovy vyjma urnového háje u krematoria na území města Liberce, jelikož tuto agendu vyřizovaly nejdříve Technické služby města Liberce a společnost Likrem s.r.o. a následně město Liberec v budově Liebiegovy vily,“ doplnil Jan Audy, vedoucí Odboru právního a veřejných zakázek MML. Provoz kanceláře v budově Liebiegovy vily bude nadále pokračovat za účelem vyřizování agendy spojených s hřbitovy ve vlastnictví města Liberce, a to včetně možnosti sjednat si pohřeb.

Současně bylo například z prostoru uložení archivních dokumentů odstraněno výdechové zařízení z klimatizace malé obřadní síně, které znehodnocovalo tyto velmi cenné archivní dokumenty. Zároveň město připravuje další možný postup stavební úpravy malé obřadní síně, která byla provozována v rozporu s platnou legislativou.

„Radě města Liberce bude navrhováno vrátit architektonicky tuto malou obřadní místnost do podoby z doby její výstavby v roce 1974, a to ještě v letošním roce. Pro úplnost uvádíme, že malá obřadní místnost byla postavena prostorově větší s prosvětlenou stropní konstrukcí. Důvodem této úpravy je rovněž i skutečnost, že v příštím roce musí být opraveno stávající historické zdvihací zařízení do velké obřadní síně a stavební údržba měděné střešní konstrukce nad velkou obřadní síní, což dočasně přeruší provoz velké obřadní síně,“ shrnul náměstek primátora pro technickou správu majetku města Tomáš Kysela.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz