Bruntálské sídliště Květná prošlo významnou obnovou, zbývá ještě poslední etapa

(Aktualizováno před )

Město Bruntál průběžně věnuje pozornost bydlení ve městě a postupně regeneruje jeho sídliště.

V roce 2016 byla zahájena kompletní regenerace sídliště Květná v Bruntále. V dotačním programu Ministerstva pro místní rozvoj byla provedena I. etapa, ve které byla obnovena hlavní komunikace, přilehlé chodníky, oblíbená stezka kolem řeky, lavičky, koše, kompletní obnovou prošlo veřejné osvětlení. Podél páteřní komunikace byla vysazena alej vzrostlých stromů, která časem podstatně zpříjemní celkové klima na okraji sídliště a poskytne v létě stín. Stromořadí bylo umístěno v „zelených ostrůvcích“, ale počet parkovacích stání nebyl nikterak snížen.

II. etapa, zahájená v roce 2017 řešila velkou obnovu vnitrobloku sídliště, které nyní umožňuje trávit zde volný čas ať už dětem – na prolézačkách nebo dospělým – posezením pod pergolami. Součástí této etapy bylo také vyřešení složité dopravní situace u Základní školy Okružní a to novým propojením ulic Květná a Okružní. Stavba byla úspěšně dokončena v předpokládaném termínu k 30. červnu 2018. II. etapa byla podpořena dotací z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 4 mil. Kč.

Obyvatelé museli dočasně snést nepohodlí v pohybu po sídlišti a vypořádat se s omezeními v průjezdu Květnou ulicí, ale odměnou jim je nově zrekonstruované prostředí na sídlišti. Ve výběrovém řízení na dodavatele stavby vyhrála a obě etapy úspěšně zrealizovala firma Kareta z Bruntálu.

V roce 2014 byla mezi obyvateli vyhlášena anketa k sídlišti Květná a na jejích výsledcích byla vypracována celková studie regenerace tohoto sídliště. Nyní jsou I. a II. etapa dokončeny a v projektové přípravě je poslední III. díl. Pokud se podaří městu Bruntál získat dotaci ze Státního fondu rozvoje bydlení, jeho realizace by mohla proběhnout v roce 2019 a tím ukončit celou obnovu této části města.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz