Bohumínský dům hrůzy v Drátovenské ulici padne k zemi po prázdninách

Dům hrůzy v Drátovenské ulici v Pudlově padne k zemi po prázdninách. Plány města posunuly průtahy kolem přeložky elektrické energie. Bohumín má na likvidaci státní dotaci, která zaplatí 800 tisíc z celkových nákladů za 1 milion korun.

„Projekt na demolici objektu a regeneraci okolí je dávno připravený. Nicméně bez odpojení objektu od elektřiny a provedení přeložky bohužel nemůžeme práce zahájit. Dům, ve kterém byly zničené sociální byty, mezitím čelí i přes snahy jej zabezpečit nájezdu zlodějů a vandalů,“ informoval Petr Vícha, starosta Bohumína.

Na odpojení domu od elektřiny Bohumín čeká už od počátku roku. „Vzhledem ke změně trasy vedení, i když minimální, nejdříve ČEZ Distribuce nechala zpracovat projekt, projektant počátkem srpna předal ČEZ Distribuci dokumentaci k vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele. Předpokládá se, že vybraná firma by měla odpojit dům nejpozději do konce září,“ tlumočila dostupné informace Eva Drdová, vedoucí majetkového odboru bohumínské radnice.

V místě zbouraného domu město vysází stromy a nainstaluje několik dětských houpaček pro obyvatele sousedního domu, který vloni prošel rekonstrukcí na sociální bydlení. Část bytů město pronajalo Armádě spásy, s níž úzce spolupracuje na projektu Prevence bezdomovectví (asistované sociální bydlení), a dává tak lidem šanci bydlet v městském bytě pod dohledem.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Tvorba webových stránek: Webklient