Během třítýdenní dovolené prošly závody Škoda Auto pravidelnou údržbou a modernizací

(Aktualizováno před )

Ve společnosti ŠKODA AUTO skončila firemní třítýdenní dovolená. Ani během pracovního volna většiny zaměstnanců se však nezastavily práce týkající se vylepšení výroby a infrastruktury. Všechny tři výrobní závody v České republice prošly pravidelnou kontrolou, údržbou a především modernizací v souladu s koncepcí Průmyslu 4.0.

V závodu v Mladé Boleslavi se úpravy dotkly výrobní i servisní technologie. Jednalo se zejména o revize vzduchotechniky, čistění odpadních nádrží a v neposlední řadě také o nezbytné úpravy komunikací uvnitř závodu. Stovky zaměstnanců pracovaly na údržbě a obnově provozů, kterou nelze při vysokém vytížení závodů ŠKODA AUTO vykonat jindy než v období firemní dovolené.

Mezi hlavní trendy koncepce Průmyslu 4.0 patří rozšíření robotizace, automatizace a digitalizace. Důkazem je další modernizace svařovny v Kvasinách, ve které byly instalovány nové roboty. Během zaměstnaneckého volna automobilka realizovala v závodě celkově přes 40 projektů zaměřených na optimalizaci výroby.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz