Bečva rok po havárii – stále bez odpovědí

Je to již rok, co Českem otřásla událost, kdy v řece Bečvě na Valašsku uhynuly tisíce ryb. Přestože vládní představitelé slibovali rychlé vyšetření havárie, kdy unikla do řeky chemická látka a způsobila tuto ekologickou katastrofu, dodnes se nad událostí vznáší mnohem více otázek, než odpovědí. Naposledy na to upozornil přírodovědec Jakub Hruška, který provedl s několika dalšími odborníky pokus, zda skutečně mohlo dojít k otravě z rožnovského kanálu, jak k tomu dospěl znalec.

“Ryby v Bečvě nemohly otrávit toxiny z rožnovského kanálu. Protože opravdu není možné, aby se jedy více než 3 km „plazily“ při pravém břehu řeky, neotrávily žádnou rybu a teprve po 3 km se rozmíchaly do celé šířky řeky. A to proto, že rozmíchány jsou již po prvním jezu a první peřeji po ca. 600 metrech od ústí rožnovského kanálu. Vyplývá to z experimentu, který jsme tam před 14 dny se Stanislavem Pernickým a dalšími rybáři udělali, za průtoku téměř shodného jako v době havárie (3,1 m3/s teď a 2,8 m3/s tehdy),” upozornil přírodovědec Hruška na svém facebookovém profilu.

“Do ústí rožnovského kanálu jsme nalili roztok chloridu sodného (NaCl), neboli kuchyňské soli. A na ní jsme si pod jezem a peřejí počkali. Stáli jsme s kolegou každý ca. 4 m od každého břehu a měřili vodivost vody (ta odpovídá množství rozpuštěných látek ve vodě), a nabírali vzorky. Vodivost se zdvihla po 1 hodině a 49 minutách od aplikace NaCl do rožnovského kanálu. A to úplně stejně u obou břehů!!! Nejvyšší vodivost byla zaznamenána okolo 11:42, opět u obou břehů současně. Poté vodivost začala postupně klesat, ale ještě ve 12:30 byla zvýšená oproti hodnotám na počátku měření. I poslední měření ve 14:00 hodin stále vykazovalo mírně zvýšené hodnoty. A to samé platí i pro přímé stanovení chloridů (Cl) ve vodě. Koncentrace se zvýšily u obou břehů stejně. Ještě ve 12:30, tedy zhruba hodinu po identifikaci nárůstu, byla koncentrace podobná jako na jeho počátku. Na obou stranách řeky byl průběh zvýšení prakticky identický. Chloridy přidané do rožnovského kanálu byly tedy jednoznačně identifikovány v celém příčném profilu řeky Bečvy. Nelze než konstatovat, že rozpuštěné látky přitékající z rožnovského kanálu jsou již pod prvním jezem a následující peřejí promíchány do celého příčného profilu řeky Bečvy. Nepohybují se tedy pouze u pravého břehu (rožnovský kanál je pravostranným přítokem). Vzhledem k charakteru rozpuštěných iontových sloučenin (jako je například kyanid CN-) tak není možné, aby se takové sloučeniny z profilu řeky „vrátily“ k jednomu břehu či jakkoliv jinak se z celého objemu řeky separovaly. I na relativně krátkém úseku řeky se aplikovaná dávka NaCl rozprostřela v toku nejen příčně, ale i podélně – doba po kterou byl NaCl v profilu spolehlivě detekován byla jedna hodina – od 11:21 do 12:30. A i téměř po třech hodinách (ve 14:00) byly koncentrace chloridů vyšší než před začátkem experimentu. Je tedy zřejmé, že pokud by jakákoliv toxická látka nebo směs toxických látek vytekla z rožnovského kanálu, musely by se její účinky projevit mnohem dříve, než po více než třech kilometrech toku, nejpozději právě v místě provedených měření pod jezem v Juřince, kde již jsou rozpuštěné látky prokazatelně rozprostřeny po celé šíři řeky. Řeka byla určitě otrávena z jiného zdroje, a ten byl bezpochyby mnohem blíž k místu úhynu ryb. Nechci vůbec spekulovat, jak to tenkrát bylo, ale tak, jak nám to podává soudní znalec to určitě nebylo! A výsledky už má k dispozici i parlamentní vyšetřovací komise,” vysvětluje.

Koncentrace se zvýšily u obou břehů stejně. Graf: Jakub Hruška

Znalec, na jehož základě policie obvinila firmu Energoaqua z Rožnova a v podstatě tak vyloučila z podezření firmu z holdingu premiéra Babiše – chemičku Deza, přitom sám na místě provedl experiment. Tentokrát s fluorescenčním barvivem. Přestože i to se rozptýlilo po obou stranách řeky, jeho závěr zněl tak, že jed putoval vodou po několik kilometrů pouze po jedné straně toku. Zcela pak opomenul např. fakt, že pouhou noc přes úhynem ryb v Bečvě došlo v chemičce Deza k havárii, a že Babišova firma v místě zpracovává právě ten typ jedovatých látek, které byly příčinou smrti více než 40 tun ryb.

Umělci si chtějí připomenout rok po havárii v Bečvě koncerty i diskuzemi

Spokojeni s výsledkem šetření nejsou ani umělci. Ti se proto rozhodli, že k výročí uspořádají ve Valašském Meziříčí sérii diskuzí, přednášek a koncertů Envirofest Bečva 2021.

Dne 20. září to bude přesně rok od katastrofické havárie na řece Bečvě. První ročník akce Envirofest Bečva 2021 se bude konat v sobotu a v neděli 18. – 19. 9. 2021 v areálu zámeckého parku ve Valašském Meziříčí. Účast na této nekomerční kulturně-osvětové akci zatím přislíbil zpěvák Tomáš Klus, ale v plánu je vystoupení hudebních skupin, panelové diskuze, workshopy a filmové projekce. Snahou organizátorů je oslovit co nejširší spektrum lidí a ukázat jim, že zájem o stav životního prostředí má smysl. A že pod pojmem “životní prostředí” tedy “environment” se skrývá nejen příroda, ale také stav věcí veřejných, politická angažovanost a mezilidské vztahy.

Vystoupí:

 • Tomáš Klus
 • Tomáš Kočko
 • Himalayan Dalai Lama
 • Kaczi
 • Koňe a Prase
 • Bára Zmeková
 • Fred Madison
 • Juhyň Introvert Trio
 • LaKraTo
 • Radomír Novák
 • Monika a Karol
 • Sbor hudby
 • Ester DJ set v galerii Prostor

Úvodní foto: Stanislav Zhejbal, Facebook

Diskuze

Scroll to Top
Web spravuje Webklient