Architekt Adam Rujbr představil budoucí podobu českolipského Jiráskova divadla

(Aktualizováno před )

Zase o kousek blíž je Česká Lípa k modernímu, útulnému divadlu s orchestřištěm a forbínou, prostorným hledištěm, ale i s kavárnou, bary, prostornými šatnami a toaletami tak, jak to dnešní doba vyžaduje. Zastupitelům budoucí podobu Jiráskova divadla představil autor projektu architekt Adam Rujbr. Odhadované finanční náklady jsou 180 mil. korun.

Nově aktualizovaný projekt oproti původnímu přináší zásadní změnu, a tou je zachování kapacity 360 míst, díky nově navrženému balkonu, se kterým se v původní verzi před 8 lety nepočítalo. V přízemí je rovněž vymezený prostor pro vozíčkáře. Celé divadlo je bezbariérové, nechybí v něm prosklený výtah do jednotlivých pater budovy.

Hlavní vstup do divadla je přemístěný do Panské ulice. Přestavba počítá také s nově vytvořeným veřejným průchodem divadelním areálem z Panské do Jiráskovy ulice, který by se na noc uzavíral.

Hlavní sál má dostatečnou elevaci (zvýšení) tak, aby z každého místa bylo na jeviště pohodlně vidět.

V navrženém řešení přibyl salonek pro komorní představení a chytře řešená prosklená galerie pod hledištěm, která zároveň poslouží i jako spojnice zázemí na opačných stranách divadelního sálu.

Jsou zde prostorná foyer, z nichž jedno může sloužit jako další multifunkční prostor pro další akce (výstavy či různé prezentace).

Nechybí tu divadelní kavárna, jež by měla být v celoročním provozu, dva bary a pochopitelně dostatečné sociální zázemí pro návštěvníky.

„Česká Lípa si zaslouží, aby měla důstojné divadlo, a to tento projekt pana architekta Rujbra bezezbytku splňuje. Už jen z vizualizace je patrné, že jsme na cestě ke komfortnímu divadlu. Navíc je to v budově, kterou prostě s divadlem máme spojenou, a která po rekonstrukci ještě více oživí centrum města,“ uvedla starostka Romana Žatecká.

V projektu se rovněž myslí i na pohodlí účinkujících, jsou zde šatny jak pro menší soubory, tak pro větší sbor, ale i kancelářské prostory pro celkové zázemí divadla.

„Argumenty, proč přestavět Jiráskovo divadlo jsou naprosto jednoznačné. Jednak je to cena, která by v případě investice do nové budovy byla minimálně dvakrát taková, a kdo říká, že by se nové divadlo zvládlo mnohem levněji, tak je buď snílek, nebo lhář. Dalším zásadním důvodem je, že nemusíme řešit, co do budoucna bude s touto budovou, pokud bychom divadlo stavěli někde jinde. Stejně bychom stávající Jiráskovo divadlo museli rekonstruovat, protože to vyžaduje jeho celkový technický stav. Navíc místní ochotníci přestavbu stávajícího divadla vítají, chtějí hezké, opravené Jiráskovo divadlo,“ říká místostarosta Juraj Raninec

V současné době probíhá inženýrská činnost pro územní rozhodnutí a projektová dokumentace je dopracovaná pro stavební povolení. Pokud se městu veškerá povolení podaří získat ještě letos, napřesrok se může pustit do rekonstrukce.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz